Przejdź do treści

Miasto i region

Chełm. Ósme posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów

Serdecznie zapraszamy na ósme posiedzenie Chełmskiej Rady Seniorów, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie ósmego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  2. Przyjęcie protokołu z siódmego posiedzenia Chełmskiej Rady Seniorów.

  3. Przedstawienie porządku obrad.

  4. Informacja Przewodniczącej Chełmskiej Rady Seniorów z realizacji zgłaszanych wniosków.

  5. Informacje klubów seniora oraz Domu Dziennego Pobytu dotyczące prowadzonej działalności i określenie potrzeb pomocy w rozwijaniu różnych form działalności.

  6. System wsparcia finansowego dla osób niesamodzielnych zamieszkałych indywidualnie oraz ich opiekunów.

  7. Informacja dotycząca organizacji imprezy promującej organizacje pozarządowe pod nazwą Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych.

  8. Dyskusja i wolne wnioski.

  9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Chełmskiej Rady Seniorów

/-/ Maria Drygalewicz