Przejdź do treści

Kultura i edukacja

Chełm. III Przegląd Piosenki Turystycznej

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie we współpracy z PTTK i UM zaprasza do udziału w III Przeglądzie Piosenki Turystycznej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października.

CEL PRZEGLĄDU:

- popularyzowanie piosenki turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych,

- inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich talentów w zakresie piosenki turystycznej,

- integracja środowisk uczniów we wspólnym muzykowaniu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Do konkursu zapraszamy zespoły, duety i solistów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne organizacji skupiających młodzież z obszaru powiatu chełmskiego. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek o tematyce turystycznej opartych o teksty własne lub obce. Mile widziane piosenki własnego autorstwa związane z regionem lubelskim. Pisemne zgłoszenia zawierające adres szkoły, tytuły piosenek, imienny skład wykonawców, nazwisko opiekuna oraz wymagania sprzętowe (ilość mikrofonów, sprzęt odtwarzający) prosimy kierować na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 22 - 100 Chełm, ul. Pocztowa 41 e-mail: mdkchelm@op.pl tel. (82) 565 21 57 w terminie do dnia 10 października 2018 r.

KATEGORIE WIEKOWE:

Soliści, duety i zespoły (do 7 uczestników):

- szkoły podstawowe (klasy I – IV),

- szkoły podstawowe (klasy V – VIII),

- gimnazja,

- szkoły ponadgimnazjalne

OCENA:

dobór tekstów, intonacja, emisja i dykcja, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:

Najlepsi wykonawcy w każdej grupie i kategorii wiekowej otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

TERMINY I MIEJSCE:

Przegląd rozpocznie się 17 października 2018 r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41. Harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony po wpłynięciu zgłoszeń.