Chełm. Biuro zmieniło adres

Dodano: 2019-06-19 04:38:36
Wyświetleń: 116096

Urząd Miasta Chełm informuje, iż dokonano zmiany siedziby Biura Obsługi Inwestorów - Ewidencji Działalności Gospodarczej, która realizuje zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i udzielania informacji w zakresie tej działalności.

Dotychczas realizacja tych zadań odbywała się w budynku przy ul. Obłońskiej 20. Obecnie siedziba biura mieści się w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 65. Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej będą załatwiane na parterze budynku w pobliżu Biura Obsługi Interesanta. Główną ideą przyświecającą zmianę siedziby było zapewnienie uzyskania w jednym miejscu informacji nie tylko w zakresie związanym z CEIDG, ale także w zakresie podatków, pozwoleń, decyzji związanych m.in. z ochroną środowiska, rejestracją pojazdów, ewidencją gruntów i budynków. Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli uzyskać możliwie w jednym miejscu (budynki UM przy ul. Lubelskiej 63 i 65) jak najwięcej informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kompetencji Urzędu Miasta Chełm. Godziny pracy biura nie uległy zmianie.

Tagi: chełm, biuro, Lubelska

Komentarze