Chełm. Dokumentacja obwodnicy w ciągu dwóch lat

Dodano: 2018-10-22 03:36:14
Wyświetleń: 224837

Za niecałe dwa lata poznamy efekty prac firmy Mosty Katowice z którą GDDKiA umowę na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Chełma.

Zadaniem projektantów będzie opracowanie analiz i prognozy ruchu, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów projektowania dróg, a także dokumentacji geologiczno–inżynierskiej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i hydrologiczno-hydraulicznej. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego.

Przebieg obwodnicy Chełma o długości ok. 17 km jest już ustalony decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu rozpocznie się od węzła Chełm Zachód na przecięciu z obecną DK12 i od północy ominie miasto. Powstaną jeszcze trzy węzły: Chełm Północ, Chełm Okszów i Chełm Wschód na wysokości cementowni gdzie obwodnica wepnie się do obecnego przebiegu DK12.

Projektanci pracując nad koncepcją programowa mogą zaproponować nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Czas realizacji to 23 miesiące a koszt ok. 3,1 mln zł. Efekty pracy projektantów posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj (wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu). Obwodnica Chełma ujęta jest w PBDK 2014-2023 a realizacja przewidziana w latach 2021-2025.

Przetarg na opracowanie koncepcji programowej dotyczył całego, blisko 75-kilometrowego, odcinka S12 od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Zadanie podzielono na trzy części i wyłoniono wykonawcę dokumentacji dla obwodnicy Chełma. Komisja przetargowa unieważniła postępowanie na pozostałe dwie części (termin na odwołania mija 30 sierpnia).


Komentarze