Chełm. Konkurs na ozdobę choinkową

Dodano: 2018-11-20 10:57:21
Wyświetleń: 118587

Chełmskie Starostwo Powiatowe organizuje konkurs na ozdobę choinkową. Prace składać można do 11 grudnia.

CELE

• propagowanie twórczości ludowej poprzez popularyzację twórczości własnej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia

• ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Bożego Narodzenia • aktywizacja młodzieży i dorosłych w kierunku uprawiania sztuki ludowej

• zorganizowanie wystawy prac konkursowych

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

(1) Udział w konkursie jest dobrowolny.

(2) Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu chełmskiego.

(3) Prace będą oceniane wg następujących grup wiekowych: 1) 5-8 lat; 2) 9-13 lat; 3) 14-18 lat; 4) dorośli w następujących kategoriach konkursowych: − ozdoby choinkowe wykonane tradycyjnymi technikami, − ozdoby choinkowe wykonane technikami współczesnymi,

(4) Uczestnicy konkursu przygotowują dwie prace (wykonane w tym samym stylu) w dowolnie wybranej kategorii.

(5) Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie samodzielnie wykonanych prac konkursowych czytelnie podpisanych imieniem i nazwiskiem, kategorią konkursową i wiekową oraz karty zgłoszenia w terminie do 11 grudnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Chełmie, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, pl. Niepodległości 1, I piętro, pokój 94. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

(6) Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody i dyplomy. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

(7) Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

(8) Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie o godz. 12:00, wystawa prac konkursowych w godz. 8:00-13:00 w sali nr 83.

(9) Prace konkursowe należy odebrać po ogłoszeniu wyników lub w terminie do 19.12.2018 r. Po tym terminie prace nie będą wydawane.

KONTAKT Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Chełmie, tel. 82 56 27 607.

Tagi: starostwo, konkurs, Boże Narodzenie

Komentarze