Chełm. STOP narkotykom

Dodano: 2018-10-30 14:28:05
Wyświetleń: 100535

W dniach 18 i 19 września 2018r. na zlecenie miasta Chełm Towarzystwo Nowa Kuźnia z siedzibą w Lublinie przy ul. Samosonowicza 25 przeprowadzi szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym dla 60 osób - przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu miasta Chełm, przede wszystkich pedagogów i psychologów chełmskich szkół.

Program szkolenia obejmować będzie nw. zagadnienia (w każdym ze wskazanych dni):

  • aktualne dane statystyczne dotyczące zażywania środków odurzających;
  • zauważalne oznaki używania narkotyków oraz procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje;
  • system rekomendacji z obszaru promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży,
  • sposoby współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych,
  • sposób współdziałania pracowników szkoły z instytucjami i organizacjami, w tym ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ul. Partyzantów 40 w godzinach od 9:00 do 15:00

Szkolenie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2017 - 2019.


Komentarze