Chełm. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Chełm w 2019 roku

Dodano: 2018-11-30 09:50:13
Wyświetleń: 118101

Sportowcy mają możliwość ubiegania się o stypendia sportowe Prezydenta Miasta Chełm na 2019 rok. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Miasta Chełm.

Określa ona zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendium, a także jakie wyniki sportowe brane są pod uwagę przy udzielaniu stypendium. Przyznawane będą za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 roku. Mogą otrzymać je zawodnicy, którzy zdobyli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski o stypendium, które stanowią załącznik do uchwały może składać zawodnik lub klub sportowy, którego jest on członkiem, ponadto rodzic lub prawny opiekun – jeżeli sportowiec jest niepełnoletni. O stypendium mogą ubiegać się następujący zawodnicy:

  1. zrzeszeni w klubach sportowych działających na terenie miasta Chełm,

  2. uprawiający dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską,

  3. posiadający licencję odpowiedniego polskiego związku sportowego.

Wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub drogą pocztową w terminie do 31 grudnia 2018 r., na adres:

Urząd Miasta Chełm

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wniosku pocztą. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm: www.chelm.pl lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki w pok. 17A (tel. 82 565 01 58).

 

Załącznik nr 1 - Uchwała Nr XXXIV/391/13 Rady Miasta Chełm z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

 

http://chelm.pl/www/glowna/images/stories/Aktualnosci/2014/Uchwa%C5%82a_w_spr._stypendi%C3%B3w_sportowych.pdf

 

Załącznik nr 2 - Uchwała Nr XVI/178/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/1434/oryginal/akt.pdf


Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego Prezydenta Miasta Chełm oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

http://chelm.pl/www/glowna/images/stories/Aktualnosci/2014/Wniosek.pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zawierające dane do zeznania podatkowego i informację o numerze konta bankowego.

 

http://chelm.pl/www/glowna/images/stories/Aktualnosci/2014/oswiadczenie.pdf

Tagi: sport, chełm, stypendium

Komentarze