Chełm. Wróci połączenie kolejowe z Włodawą

Dodano: 2018-10-30 09:59:22
Wyświetleń: 100615

Najpóźniej w 2023 roku ma wrócić stałe połączenie kolejowe Chełm - Włodawa. Takie są założenie rządowego programu Kolej+.

Rewitalizacja linii nr 81 została zapisana w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Linia została zawieszona w 2000 roku. Od 2012 roku przywrócono połączenia sezonowe z  myślą o turystach. 

Druga to rewitalizacja linii kolejowej 81 Chełm – Włodawa w celu przywrócenia stałej komunikacji pasażerskiej.

Źródłem dofinansowania Programu byłyby dodatkowe środki alokowane na szczeblu centralnym. Program docelowo skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zakładany będzie 15% udział samorządów w kosztach inwestycji.


Komentarze