In memoriam. Zmarł Longin Jan Okoń

Dodano: 2020-04-03 13:42:34
Wyświetleń: 150540

Nie żyje Longin Jan Okoń. Pisarz, eseista, krytyk literacki, a przede wszystkim Chełmianin. Na Jego indiańskiej tetralogii z przygodami Ryszarda Kosa, Tecumseha, Czarnego Jastrzębia wychowały się pokolenia młodzieży.

Ukończył pedagogikę i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium podyplomowe.

Debiutował tomikiem poezji Łzy serca (1947). W latach 1949–1982 pracował w szkolnictwie. Do 1954 roku kierował szkołami podstawowymi w powiecie chełmskim (Poniatówka, Leśniczówka, Świerże), od 1955 do 1968 roku był zastępcą inspektora szkolnego Wydziału Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, a następnie pracował w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie, gdzie w latach 1968–1982 był dyrektorem.

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1951 r. (lub 20 września 1955 r. – rozbieżność w aktach). W 1964 roku został członkiem egzekutywy Podstawowej Organizacji Partyjnej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie. W latach 1965–1968 był sekretarzem propagandy Komitetu Powiatowego PZPR w Chełmie. Należał także do Związku Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Harcerstwa Polskiego.

Był członkiem założycielem grupy „Pryzmaty” i pełnił, w latach 1956–1965 oraz 1968–1983, funkcję jej kierownika. Od 1980 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich (w latach 1983–1995 i 2002–2007 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału, a od 1995 do 1998 roku był prezesem Zarządu Oddziału w Lublinie i następnie jego honorowym prezesem). Od 2004 roku jest członkiem i honorowym prezesem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz twórcą Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej. W 1977 roku został członkiem Międzynarodowego Ruchu Obrony Praw Indian, a w 1992 Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian.

16 czerwca 2007 roku, podczas uroczystego otwarcia Dni Chełma otrzymał honorowy tytuł Chełmianin Roku 2006, natomiast w 2012 – honorowe obywatelstwo tego miasta.

Tagi: Okoń, in memoriam, chełm

Komentarze