Regulamin korzystania z portalu Chelmonline.pl

I. Informacje ogólne

§1

Korzystanie z portalu internetowego Chelmonline.pl oznacza akceptację ninejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

§2

Wydawcą portalu jest Inter-Plus.

§3

Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości portalu internetowego Chelmonline.pl, który jest zarejestrowanym tytułem prasowym w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

§4

Kopiowanie, powielanie elementów strony bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.

§5

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykorzystania treści przez osoby korzystające z serwisu.

§6

Do współpracy z systemem teleinformatycznym portalu Chelmonline.pl i jego serwisów wymagane jest urządzeniez dostępem do Internetu.

 

II. Polityka prywatności

§7

Wydawca ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do gromadzenia adresów IP użytkowników, którzy zamieszczają lub usiłują zamieszczać jakiekolwiek treści w portalu Chelmonline.pl.

Jednocześnie wydawca zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyłączeniem odpowiednich organów lub stronom w ewentualnym postępowaniu.

§8

Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które użytkownik podaje przy okazji dodawania wszelkich treści są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony portalu.

Wysyłając je użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez wydawcę i publikację na portalu Chelmonline.pl.

§9

Niektóre elementy witryny mogą zawierać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji bądź do celów statystycznych.

Włączona obsługa cookies w przeglądarce internetowej jest wymagana do prawidłowego działania portalu Chelmonline.pl.

 

III. Treści użytkowników

§10

Wydawca ma prawo kasować, modyfikować lub nie zamieszczać treści użytkowników bez podawania przyczyny, a w szczególności tych, które są niezgodnie z ogólnie przyjętymi z dobrymi obyczajami, netykietą i z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§11

Opinie wyrażone przez użytkowników w postaci komentarzy, felietonów lub listów do redakcji nie zawsze są zgodne opinią i poglądami redakcji.

§12

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w portalu Chelmonline.pl.

§13

Wszelkie ewentualne naruszenia prawa, norm społecznych lub netykiety w komentarzach i innych treściach dodawanych przez użytkowników należy bezzwłocznie zgłaszać wydawcy.

§14

Użytkownik przekazując wydawcy lub sieci teleinformatycznej Chelmonline treści oraz utwory audiowizualne oświadcza, że jest ich autorem lub posiada do nich prawa. Jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie, wykorzystywanie do celów marketingowych oraz bezpłatną publikację na portalu Chelmonline.pl oraz w mediach partnerskich.

§15

W dziale "Ogłoszenia" mogą być zamieszczne jedynie ogłoszenia drobne.

§16

Ogłoszenia mogą zostać usunięte po upływie 14 dni.

§17

Wydawca portalu nie świadczy usług pośredniczenia w transakcjach, jedynie udostępnia miejsca na ogłoszenia i wizytówki firm.

 

V. Reklamy

§23

Odpowiedzialność za treść reklam, ogłoszeń lub wpisów w bazie firm ponosi osoba lub podmiot je zlecający.

§24

Reklamy wyświetlane są w odpowiednio oznacznych strefach portalu Chelmonline.pl.

§25

Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany formatów i cen reklam.

§26

Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści reklamowych bez konsultacji z wydawcą.

VI. Postanowienia końcowe

§27

Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw technicznych lub przerwania świadczenia bezpłatnych usług w portalu Chelmonline.pl.

§28

Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym użytkowników.

§29

W przypadu postępowania reklamacyjnego lub rozwiązywania umów użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z wydawcą.

§30

Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie mają odpowiednie regulacje w ustawie prawo prasowe oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§31

Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na portalu Chelmonline.pl